Få hjälp med Microsoft Teams

Microsoft Teams har blivit ett nödvändigt verktyg i många av dagens organisationer. Detta är ett faktum i privata såväl som offentliga verksamheter.

Trots det finns många olika alternativ som exempelvis Zoom och Slack, så utmärker sig Microsoft Teams på många sätt. Fördelarna inkluderar att kommunikationsverktyget är väldigt intuitivt. Vidare är det tajt integrerat med Microsoft Office-produkter som gör det dagliga arbetet lättare. Att kunna detta gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Ta in extern expertis

Trots att Microsoft Teams är väldigt intuitivt kan det förekomma fall och problem som är svårlösta för slutanvändaren. Problem som kan förekomma är att man inte kan öppna filer i chattfönstret. Andra problem inkluderar att fastna i en inloggningsloop, problem med möteschatt samt att faktiska närvarostatusar inte är synliga. Om ni som företag har en intern IT-avdelning kan ni börja med att be om hjälp där.

Ifall ni inte har någon IT-avdelning eller om medarbetare på denna inte kan lösa problemen, kan det ibland vara värt att ta in experthjälp. Relevant expertis inkluderar certifierade Microsoft Teams-konsulter. Vidare kan man hitta konsulter inom detta område på IT-konsultföretag. IT-konsultföretag kan inrikta sig på verksamheter av olika storlek och de kan vara olika dyra. Vanligtvis debiterar IT-konsultföretag per timme.