Se över databasen - Företagets hjärta

En databas är information som är samlad och organiserad så att du lätt och snabbt ska kunna söka fram enskilda bitar: en sorts elektroniskt arkiv, register eller bibliotek.

Databasen gjorde sitt intåg i företagsvärlden redan på 1960-talet, till en början som ett rent ekonomiskt verktyg för bokföring, kassahantering mm. Utvecklingen utökade användandet till allt fler verksamheter och med internets intåg började man hitta användningsområden även inom extern kommunikation. När så Tim Berners-Lee 1989 introducerade HTML och World Wide Web kom en explosion i utveckling där databasen fick en ny och än mer viktig ställning i verksamheten.

Utan att överdriva är databasen i det moderna företaget en absolut livsviktig funktion - ett längre driftstopp kan innebära att hela verksamheten lamslås. Att testa programvaror och databaser blir allt viktigare för företaget och hos konsultfirman AddQ så har dom en utbildning som gör att du får en ISTQB Certifiering som ger dig kunskap inom test av olika programvaror och produkter för att säkra funktioner hos dessa.

Att tänka på med databas?

Installation och uppbyggnad

Inte alla har insett det, men databasen är en så vital del av företagets verksamhet att det är viktigt att installationen och uppbyggnaden blir professionell redan från början. En amatörmässigt utformad databas kan orsaka stora problem och avsevärd tid och huvudbry för att få till en fungerande version.

Speglad databas

Kopierar all information till en annan databas. Det här är en teknik som i det närmaste är ett måste när du sätter upp en sajt på internet. Genom att spegla databasen, så kopierar du över valfria delar av innehållet, dvs du kan välja bort hemlig eller på annat sätt känslig information. Den speglade databasen har alltså aktuell information, men om den utsätts för exempelvis en hacker-attack eller drabbas av virus, så ligger originalinformationen kvar skyddad i ursprungsservern.

Optimera

Det ingår naturligtvis i installationen, men det måste ändå understrykas hur avgörande det är att skapa relevanta sökbegrepp och organisera databasen för att få en så effektiv och säker drift som möjligt.

Ta hjälp av de som kan

Det finns varken tid eller pengar att spara på att du själv eller någon bekant försöker knåpa ihop något själv, databasen är en så avgörande del i ditt företag att du inte har råd med hemsnickrade lösningar.